Auto

De transportsector

De transportsector is een grote en belangrijke bedrijfstak. Zonder transport zou het leven er heel anders uit zien. Bij alles wat je in huis hebt, van eten tot meubels is op de een of andere manier wel met de transport sector in aanraking geweest. Transport kan op allerlei manieren plaatsvinden, over water, de weg, het spoor of in de lucht. De transportsector heeft in zijn geheel best veel te lijden gehad gedurende de pandemie. De bevoorrading van de horeca en de detailhandel heeft nagenoeg stil gelegen. Maar daar tegenover staat dat de supermarkten bijna dubbel bevoorraad moesten worden. De verwachting is dat de sector in zijn geheel de pandemie terugval weer te boven zal komen. Zonder transport zou de economie stilvallen dus het is van groot belang dat alles weer spoedig teruggaat naar de situatie van voor de pandemie.

Transport in de havens

In de grote havengebieden is het een komen en gaan van schepen, treinen en vrachtwagens. De Rotterdamse haven is daar een mooi voorbeeld van. Rotterdam wordt wel de toegangspoort van Europa genoemd. Het havengebied is enorm uitgestrekt. Rond de 180.000 mensen werken dag en nacht om alle aan en afvoer goed te verwerken. Het havengebied bestaat uit een aantal sectoren, Europoort, de eerste en tweede Maasvlakte, Botlek en Pernis. Er worden verschillende vormen van transport gebruikt in het Havengebied. Via de spoorlijn worden goederen van en naar de schepen vervoerd, uiteraard vindt een groot deel van het vervoer plaats via enorme containerschepen. Om het Rotterdams havengebied aan een groot publiek te kunnen tonen worden jaarlijks in september de Wereld Havendagen georganiseerd. Dit is een driedaags evenement waar allerlei activiteiten worden georganiseerd en je ook een kijkje in de schepen en achter de schermen kan nemen. Naar verwachting zal dit evenement na de pandemie in 2022 weer plaats kunnen vinden.

Vervoer over de weg

Het vervoer over de weg blijft een hele belangrijke schakel in de transportsector. Je kunt er niet aan voorbijgaan, als je de weg op gaat is het vaak een lang lint van vrachtwagens die op weg zijn naar het laden of lossen van goederen. De vrachtwagens mogen maar een beperkt aantal kilometers rijden waarna er een rustpauze moet worden ingelast. Een ritregistratiesysteem is daarbij onmisbaar. Met dit systeem kunnen niet alleen de kilometers worden bijgehouden maar ook exact de plaats waar de vrachtwagen zich bevind. Dit kan handig zijn om de klant aan te kunnen geven hoe laat het transport arriveert. Maar ook in geval van een calamiteit is dit systeem onmisbaar.

Geef een reactie